skip to Main Content
3LHD Karlovac Aquarium

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1a
47000 Karlovac, Hrvatska
email: info@aquariumkarlovac.com
tel: +385 47 65 91 12

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Informacije i rezervacije

info@aquariumkarlovac.com
tel. 047/659-112

Služba za stručne i tehničke poslove

gjaksic@aquariumkarlovac.com
tel. 047/659-116

Računovodstvo

Služba za marketing

Ured ravnatelja

Back To Top